Peuteryoga

Peuteryoga

Peuteryoga. Een heerlijk uurtje spelen, bewegen en relaxen met als resultaat een heerlijk ontspannen peuter.

Voor alle kinderen geldt dat zij elke dag veel verschillende indrukken opdoen. Ze doen diverse activiteiten, spelen samen en leren continu nieuwe dingen. Het is voor kinderen dan ook belangrijk om een rustmoment te hebben, zodat ze al deze indrukken kunnen verwerken, het geleerde in zich op kunnen nemen en zich even alleen met zichzelf hoeven bezig houden. Peuteryoga is een leuke en leerzame manier om in deze behoefte te voorzien. Het brengt peuters in contact met hun lichaam en eigen ‘ik’ doordat er aandacht is voor de persoonlijke beleving van het kind.

Bij peuters is de yogales speelser, veel minder gestructureerd en zijn de oefeningen korter dan bij de kleuters. De concentratieboog is nog veel korter en peuters volgen veelal nog hun eigen impulsen. Dit vraagt om aansluiten, meebewegen en vooral ruimte geven aan peuters om hun eigen grenzen te mogen aangeven.

De lessen hebben elke week een ander thema, bijvoorbeeld het Kabouterbos, Woezel en Pip, Het Circus, Het Oerwoud of sluiten aan bij een sprookje of een voorleesboekje.

Peuteryoga sluit hiermee ook goed aan bij zowel de sociaal-emotionele als de lichamelijke fase waarin peuters zich bevinden. Peuters redeneren vooral vanuit zichzelf. Peuteryoga ondersteunt dit door aandacht te schenken aan de gevoelens en beleving van het kind. Het stimuleert de fantasie en zorgt, door de verschillende oefeningen, voor een goede lichaamshouding. Ook bevordert het de motorische vaardigheden, de werking van spieren, organen en klieren, zorgt het voor een goede weerstand en voor kracht en lenigheid. Het brengt deze twee onderdelen in balans.

Er zijn zowel activerende als rustgevende oefeningen die tijdens de yoga worden afgewisseld. Daarnaast wordt er heel laagdrempelig en op speelse wijze aandacht besteed aan de ademhaling. Een goede ademhaling zorgt voor voldoende zuurstof voor het lichaam en voor rust en ontspanning.

Door middel van spelletjes is er ook aandacht voor de verschillende zintuigen. Dit kan met voel-, ruik- luister- of raadspelletjes. De peuters maken ook kennis met massage-oefeningen die ze bij zichzelf en elkaar kunnen doen. Tijdens deze oefeningen bepaalt een kind zelf wat het wel en niet prettig vindt. Ze leren hierdoor voorzichtig met anderen om te gaan en respect te hebben voor andermans grenzen.

Dit alles gebeurt op een speelse manier met respect voor ieder kind. Elk kind is anders en de nadruk ligt dan ook niet op het correct uitvoeren van de oefeningen. We zijn allemaal anders en qua persoonlijkheid is ook ieder kind anders. Zo zal het ene kind enthousiast mee doen terwijl een ander kind liever toekijkt. Dit is allemaal prima, er gebeurt van binnen vaak meer dan je aan de buitenkant kunt zien.

Tijdens de wekelijkse lessen zijn er géén ouders aanwezig om zo ruimte en rust in de groep te creëren. Uiteraard is een eerste les spannend en zijn ouders daarbij van harte welkom! Toch liever samen aan yoga doen? Jullie zijn van harte welkom tijdens de Ouder & Peuter Yoga-workshops die maandelijks georganiseerd worden door Kinderpraktijk Inmind.