Over mij

Over mij

Mijn naam is Marloes van Munster-Walraven.

Ik ben getrouwd met Stefan en trotse moeder van Luuk (2012) en Lynn (2014).

In 2003 heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Hogeschool Windesheim te Zwolle afgerond. Daarna ben ik in de Jeugdhulpverlening gaan werken binnen de 24-uurszorg en op het Medisch Kinderdagverblijf. Van september 2008 tot juni 2018 ben ik werkzaam geweest als Schoolmaatschappelijk Werker voor 21 Basisscholen en het Speciaal Basisonderwijs.

In de jaren dat ik werkzaam ben geweest als Schoolmaatschappelijk Werker heb ik heel veel kinderen, ouders en leerkrachten mogen ontmoeten en begeleiden bij vragen rondom de ontwikkeling en gedrag van een kind, opvoedingsvragen, echtscheidingsproblematiek, het overlijden van een dierbare, pesten en gepest worden, problemen op school of in de thuissituatie.

De laatste jaren zag ik een toename van ander soort hulpvragen. Vragen die steeds meer samen leken te hangen met de hectische maatschappij waarin kinderen van nu opgroeien. Kinderen waarbij gedragspatronen opvallen die voortkomen uit typische kenmerken van kinderen van deze tijd; het zeer gevoelig zijn, sterk leven vanuit intuïtie, innerlijk wijs zijn en kinderen die leven vanuit hun hart en de wereld om hen heen ervaren als een eenheid.

Deze ‘nieuw’ soort hulpvragen maken dat het begeleiden van kinderen, ouders en scholen hierin ook steeds meer om een andere benadering vraagt. Een benadering die gericht is op het geheel van een kind. Wanneer een kind kijkt, ervaart, beleeft en voelt vanuit een groter geheel dan is het, mijn inziens, van onschatbare waarde om kinderen ook vanuit dit geheel zijn te begeleiden. Om die reden ben ik me dan ook verder gaan verdiepen in het ‘holistisch’ werken. In eerste instantie heb ik zelf een 8-weekse Mindfulness-training gevolgd om zo eerst zelf meer mindful in het leven te komen te staan. Wat ik hier heb ervaren en geleerd, is precies datgene wat ik de kinderen die ik steeds vaker tegen kwam in mijn werk ook zo zou gunnen; bij jezelf kunnen en mogen blijven in een wereld vol hectiek, je eigen dromen en passies kunnen blijven zien en nastreven en vooral bewust te zijn van je eigen, mooi, unieke ‘ik’.

Daarna ging alles in een stroomversnelling. Ik volgde de opleidingen Docent Holistische Baby-, Dreumes- en Kinderyoga, Kinderyoga Therapie, Mindfulness & Meditatie, Combat Tieneryoga, Wobbelyoga, Yoga Nidra en Helend Kind-en Opvoedcoach om zo mijn eigen droom, maar tevens ook mijn wens voor alle kinderen, te kunnen laten uitkomen.

Met het oprichten van Kinderpraktijk Inmind in augustus 2016 is deze lang gekoesterde droom uitgekomen…

In juni 2018 nam ik officieel afscheid van mijn mooie baan als Schoolmaatschappelijk Werker om zo mijn hart nog meer te kunnen gaan volgen door me volledig te gaan richten op het coachen en begeleiden van kinderen en tieners  binnen Kinderpraktijk Inmind, zowel individueel als in groepsverband.

In de jaren die volgden mocht mijn praktijk steeds verder uitgroeien, vanuit de behoefte die ik voelde om me te blijven verdiepen en verbreden en tevens tegemoet te kunnen komen aan de vragen van steeds meer volwassenen.

Ik volgde onder andere de door Yoga Alliance erkende, volledige 200-uurs Flow, Alignment en Yin Yoga docentenopleiding bij SanaYou Yoga en tevens de Mindful Run en Walk Instructeurs opleiding bij Mindful Run Nederland. Ook mocht ik het geven van Access Consciousness Bars behandelingen aan het aanbod toevoegen.

Door het uitbreiden van het aanbod met Yin Yoga lessen en de 5-weekse Mindful Walk en Run cursussen groeide “Kinderpraktijk” Inmind uit tot een praktijk waar iedereen, van baby tot en met volwassene, terecht kan voor alles op het gebied van Yoga, Mindfulness, Coaching en Access Bars behandelingen.

Ik hoop met dit brede en veelzijdige aanbod dat ik in mijn praktijk nog heel veel kinderen, tieners en volwassenen mag laten ervaren wat ik zelf heb mogen ervaren!