Kinder-en Opvoedcoaching

Kinder-en Opvoedcoaching

Gedurende de jaren dat kinderen op school zitten, kan er thuis of in de omgeving van het kind van alles gebeuren waardoor kinderen, ouders  en de omgeving van een kind soms voor vragen komen te staan waar ze geen raad mee weten. Te denken valt aan een echtscheiding, een samenstelling van een nieuw gezin, een overlijden van een dierbare, pesten of gepest worden, ontwikkelings-of gedragsproblemen, problemen op school of in de thuissituatie.

Kinderen kunnen hierdoor (tijdelijk) niet lekker in hun vel zitten. Kinderen ervaren alles intenser en hebben vaak heftige emoties en gevoelens. Dat kan weleens heel lastig zijn! Ze kunnen zich onrustig voelen in hun hoofd, vooral door veel na te denken. De ‘mind’ (het denken) raakt uit balans, gedachten vliegen alle kanten op. Onbewust zijn kinderen vaak bezig met wat er allemaal zou kunnen gebeuren of hetgeen al gebeurd is.  Op school kunnen ze zich daardoor moeilijker concentreren, vertonen ‘ander’ gedrag of zijn sneller afgeleid. Thuis spelen vaak psychosomatische klachten op, zoals buikpijn, hoofdpijn en slaapproblemen.  Het zou fijn zijn als ze op zo’n moment weten hoe ze hun gedachten in het hier en nu kunnen houden, zich kunnen ontspannen en vaardigheden beschikbaar hebben die een hoofd vol gedachten tot rust brengt. Als kindercoach kan ik ze daar bij helpen.

De holistische werkwijze van Kinderpraktijk Inmind, waarin het kind spelenderwijs wordt benaderd op fysiek, mentaal, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, cognitief en spiritueel gebied, bevordert de totaalbeleving van kinderen. Binnen het coachingstraject gebruik ik al deze dimensies om te bekijken waar de oorzaak voor het probleem zou kunnen liggen en welke mogelijke aanpak effectief kan zijn. Als kindercoach probeer ik kinderen ‘tools’ voor het leven mee te geven, zodat ze in hun kracht blijven staan, in verbinding met zichzelf en hun omgeving en daarbij hun hart volgend. De coachingsessies zijn gericht op het zelf laten ontdekken van unieke kwaliteiten, talenten en gaven en het aanleren van vaardigheden om gedachten in het hier en nu te kunnen houden, te leren ontspannen en om een hoofd vol gedachten tot rust te brengen. Mijn werkwijze bevordert op een speelse en kindgerichte wijze de bewustwording van kinderen. Het geeft kinderen op positieve en creatieve wijze inzicht hoe om te gaan met bijvoorbeeld hoogsensitiviteit, verminderd zelfvertrouwen, pestgedrag, echtscheiding of rouwverwerking.

Kindercoaching is een prachtig avontuur met kinderen en ouders dat in elke situatie weer anders verloopt. Om een coaching traject te kunnen laten slagen is een optimaal contact met het kind en de ouders de basisvoorwaarde. Pas wanneer het kind en de ouders zich begrepen, geaccepteerd en gerespecteerd voelen, kan een kind zich in het traject ook vrij gaan uiten.

Het coachingstraject start altijd met een intakegesprek met jullie als ouders. In dit gesprek neem ik vooral de tijd om te luisteren naar jullie. Jullie kennen jullie kind èn de situatie. Wanneer het contact veilig en vertrouwd voelt van beide kanten, plannen we een eerste kennismaking met jullie zoon of dochter. Ik vind het altijd weer bijzonder op te ervaren dat een kind vaak heel goed weet wat er aan de hand is en wat hij/zij nodig heeft om weer in zijn/haar kracht te komen staan. Om inzicht te kunnen krijgen in de binnenwereld van jullie kind en deze te kunnen herkennen en erkennen, vind ik het belangrijk dat jullie kind zich veilig, gezien en gehoord voelt bij mij. Ik beweeg dan ook vooral mee met hem/haar in plaats van andersom en sluit aan op hetgeen hij/zij mij wil laten zien of wil vertellen. Wanneer de optimale verbinding er is, kunnen we samen op ontdekking gaan in de binnenwereld van jullie kind door middel van (rollen)spel, lichaamsgerichte oefeningen, beeldend werken, muziek en dans, creatieve spelvormen, yoga- en ontspanningsoefeningen, mindfulness en heartfulness. Ik probeer jullie zoon of dochter vanuit zijn/haar eigen wens tot verandering te activeren en in beweging te brengen. Dit doe ik vanuit een positieve benadering, gericht op eigen wensen en verwachtingen.

De werkwijze van Kinderpraktijk Inmind bevordert dan ook op een speelse en kindgerichte wijze de bewustwording van kinderen. Het maakt kinderen ‘eigenaar’ van hun eigen veranderingsproces en dat geeft zelfvertrouwen, hoop en kracht. Vaak betekent dit dat kinderen en hun ouders na een kortdurend traject van coaching weer ‘zelf’ verder kunnen en dat hetgeen zij hebben ervaren en geleerd mee kunnen nemen in het dagelijks leven.

De sessies duren 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.